Generalöversyn

Lagen föreskriver att lin- och kättingtelfrar som är maskindrivna samt lyftmasgammal_överliggande_lintelferkinerier ska tas ur bruk när den teoretiska användningstiden har löpt ut (BGV D8) . Detta går att undvika om man utför en generalöversyn. Efter att den är genomförd så börjar därefter en ny säkerhetsperiod (Safe Working Period). Vi utför självklart denna tjänst som innebär att vi även optimerar utrustningen och anläggningen går att fortsätta att bruka även efter den teoretiska användningstiden har gått ut.

Översynen utförs av våra servicetekniker tillsammans med hjälp av våra ingenjörer och vi arbetar enbart med originalreservdelar om det bara finns tillgängligt. Efter avslutad översyn och utförda förbättringsåtgärder samt funktionskontroller får ni ett certifikat som anger den nya teoretiska användningstiden. I många fall så är detta ett mer kostnadseffektivt alternativ till att köpa allt nytt vilket vi utvärderar i samband med att tjänsten utförs.

"Trygghet, säkerhet och överblick"

Står ni inför denna typ av utmaning så hör gärna av Er till oss. Vi finns för Er.