Service/rep lyftanordningar

DanLift Väst utför fortlöpande underhåll av lyftanordningar i hela Västra Götalandsregionen därNOVA-Ref012 kranar står för huvuddelen av de enheter som vi servar. Servicen utförs enligt Svensk Standard SS 768 00 04 och intervallen styrs av belastningen på den aktuella enheten. Att teckna ett serviceavtal för att underhålla sin anläggning professionellt är nödvändigt för att undvika akuta driftsstopp och minimera olycksrisker samt uppfylla lagens krav. Våra servicetekniker är certifierade och genomgår produktutbildningar löpande för att följa med i utvecklingen av nya produkter. Vi servar allt från en liten kättingtelfer eller ett lyftbord till en riktigt stor travers. Vi servar och reparerar alla fabrikat som finns på marknaden. Vi har tack vare vårt samarbete med Danska Danloeft a/s och SWF Krantechnik i Tyskland tillgång till all nödvändig kunskap och ett brett leverantörsnätverk. Allt för att kunna hålla en hög service till alla våra kunder och leva upp till våra åtaganden. För att hålla koll på status och ha kontroll på all dokumentation så använder vi oss av vårt system Dantech som skapar en unik överblick för våra kunder. 

Förutom ren service så utför vi alla typ av reparationer, renoveringar och uppgraderingar av befintliga anläggningar oberoende fabrikat.  Om det trots allt uppstår ett akut problem så har vi jourtjänst med en inställelsetid på max 4 timmar för våra avtalskunder. Jouren är öppen för alla kunder men avtalskunderna har förut.

Våra servicetekniker är väl utbildade och certifierade för att kunna bistå våra kunder optimalt.

Våra värdeord: Trygghet, säkerhet och överblick uppfylls här också.

Tveka inte att kontakt oss om detta låter intressant. Det kommer att bli ett givande samtal.

Vår Jour är öppen alltid för våra kunder.