Service av lyftredskap

Fortlöpande tillsyn (service/kontroll) måste göras på alla lyftredskap minst 1 gång/år lyftredskap_på_väggberoende på frekvensen på användandet. Förutom att det praktiska arbetet skall utföras så måste de märkas upp och katalogiseras så att det är tydligt framgår att det är utfört, hur, vem och när det är gjort.
Märkningen måste göras för att kunna hänvisa dokumentationen till respektive lyftredskap. Det gör ingen skillnad om det är ett stort komplext lyftverktyg som lyfter flera ton eller en rundsling. Reglerna är detsamma. Vid kontrollen undersöks slitage, funktion, sprickor, deformationer och att märkningen är korrekt. Här har vi en stor hjälp av vårt digitala verktyg Dantech som hjälper oss att hantera all dokumentation på ett lättöverskådligt sätt. Mer om Dantech läser du under fliken Dantech system. Vi utför tjänsten så att Ni uppfyller alla regler som styrs av Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6. Detta är en mycket viktig del i arbetsmiljöarbetet som minimerar framför allt arbetsplatsolyckor men även stillestånd. Vid inspektion och/eller ett tillbud så innebär det stora problem om det
inte går att påvisa att redskapen är genomgångna och dokumenterade enligt AFS 2006:6. För de som även har lyftanordningar så blir det både tid- och kostnadseffektivt att göra den servicen samtidigt samt att det ger en en väldigt tydlig kontroll och överblick. Servicen sker oftast ute på fältet eller hos kunden men vid speciella fall även inne på vår egen verkstad. Vi servar alla typer av verksamheter från stora industrier som en enskild hantverkare som har lyftredskap i sin servicebil. I vår kärnverksamhet så ingår inte bara att serva lyftredskap utan även att sälja/leverera nya. Det gör att vi har full tillgång till alla reservdelar och/eller ersättningsprodukter som ger oss möjligheter att både serva och reparera vid samma tillfälle.  En konkurrensfördel som vi är ensamma om. Våra värdeord styr även här: Trygghet, säkerhet och överblick.

AFS 2006:6 (Klicka på bilden för att få tillgång till PDF:en)
afs

 

 

 

Tveka inte att kontakta oss. Ett möte med oss blir intressant.