Service/tjänster

Serviceavdelningen är navet i vår verksamhet som allt kretsar kring. Detchainster1 är här som vi växer mest då vi har möjlighet att erbjuda ett totalkoncept som innefattar både lyftanordningar och lyftredskap. Att kunna samla dessa tjänster hos samma leverantör oberoende av fabrikat på anläggningen är attraktivt för många och det ger oss möjligheten att erbjuda en unik överblick samt kostnadseffektivitet. Tillsammans med kunden lägger vi upp en anpassad serviceplan som motverkar oplanerade driftsstopp, olyckstillbud och ser till att anläggningen uppfyller alla gällande krav. Till vår hjälp så har vi vårt digital verktyg Dantech som ger våra kunder en unik överblick över status och all dokumentering. Sammantaget så säkrar detta att våra kunder lever upp till alla regler och krav som finns för denna typ av utrustning. Det praktiska arbetet sker oftast ute hos våra kunder men det kan lika gärna ske ute på fältet eller i vår serviceverkstad. Allt beroende på vad som passar bäst för den enskilda kunden. Förutom ren service så utför vi alla typ av reparationer, renoveringar och uppgraderingar av befintliga anläggningar oberoende fabrikat.  Om det trots allt uppstår ett akut problem så har vi jourtjänst med en inställelsetid på max 4 timmar för våra avtalskunder. Vår jourtjänst är öppen för alla men våra avtalskunder har förtur.

Våra servicetekniker är väl utbildade och certifierade för att kunna bistå våra kunder optimalt.

Våra värdeord: Trygghet, säkerhet och överblick uppfylls här också.

Tveka inte att kontakt oss om detta låter intressant. Det kommer att bli ett givande samtal.

Vår Jour är öppen alltid för våra kunder.